Voor eenigen tijd ontving de redactie onderstaand schrijven: “Onderget. geabonneerd op het Album der Natuur, las er verscheidene proeven van het instinkt van honden in en veroorlooft zich UEd. nog een ander proefje, ditmaal echter van katten te melden. “Wij hadden twee katten, waarvan de een moeder der andere was; terzelfder tijd kregen moeder en dochter jongen, maar daar de dochter nog zeer jong was, ontbrak haar waarschijnlijk het voldoende voedsel voor haar kleintjes. Nu zagen wij ’s namiddags het volgende feit plaats grijpen.