In de zitting van de Académie des Sciences van 8 December 1838 ¹ diende FRANÇOIS ARAGO eene uitvoerige verhandeling in, getiteld: “Sur un systeme d’expériences à l’aide duquel la théorie de l’émission et celle des on des seront soumises à des épreuves décisives.” Gaarne zouden wij eene geheele vertaling van dit stuk leveren, dat door netheid cu helderheid van voorstelling uitmunt. Maar het is daartoe te lang. Ik geef er echter hier een zeer verkorte en vrije vertolking van, die althans eenigermate den geest der époque makende verhandeling doet kennen.