Onder alle levende schepselen, die aarde, lucht en water bevolken, is er waarschijnlijk geen enkel te vinden, dat ons, kalme Nederlanders, zoo’n schrik op het lijf heeft gejaagd als de paalworm. En hoewel men tegenwoordig om zooveel andere dingen denkt, dat de paalwormvrees bij het publiek zeer verminderd, zoo niet geheel verdwenen is, is het misschien toch goed ’t een en ander aangaande dezen vijand mede te deelen, die nimmer rust, maar af en toe onze kustbewoners en ingenieurs met de grootste zorgen vervult. Het zij me dan vergund een overzicht te geven van de wijze, waarop de paalworm zijne verwoestende werking verricht, en welke middelen men daartegen met min of meer succes heeft aangewend. Vooreerst in ’t kort de geschiedenis van zijne aanvallen.