Wij zullen thans de beide meteoorsteenen, die in ons land zijn neergekomen, en de verschijnselen, die bij hun val werden waargenomen, nader bespreken en volgen daarbij de beschrijvingen door den hoogloeraar VON BAUMHAUER gegeven. De eerste meteoorsteen ¹ viel in de nabijheid van het gehucht Volkel, in de gemeente Uden, op omstreeks 20 kilometers ten O.Z.O. van ’s Hertogenbosch.