De bergen stemmen ons tot ernst, dikwijls tot somberheid, de vlakte maakt ons alledaagsch en baatzuchtig, op de heuvelen wonen vrolijkheid en vrijheid. Op de heuvelen is het, alsof met ons ligchaam ook onze geest zich verheft boven de gewone dagelijksche sfeer. Wij worden luchthartiger, kinderlijker, natuurlijker; wij ademen dieper, wij merken beter op; in één woord, wij worden er andere en betere menschen. Gelukkig de stad, die heuvelen in hare nabijheid heeft!