Op het buitengoed Boschbeek onder Heemstede bij Haarlem is in Augustus dezes jaars door een arbeider, die wespennesten opzocht en uitroeide, een geheel onbedekt bijennest gevonden aan een hoogen beuk, op ongeveer 15 meters boven den grond. De raten zijn bevestigd onder een afgesneden, hollen, dooden tak, waaronder nog een levende tak uitkomt. Het bovenste der raten zit aan de takken, de achterzijden zitten tegen den stam. Het nest heeft eene breedte van omstreeks 25 centim.; de raten zijn even lang als die van een gewonen bijenkorf; de buitenste zijn de kleinste, en in de buitenste cellen dezer laatste was geen honig. Deze bevond zich slechts in de gedeelten der raten, die niet aan wind en regen waren blootgesteld, terwijl de bijen zich tusschen de raten ophielden. In het najaar zijn de bijen en ook de honig verdwenen. In den hollen tak bevindt zich een kleine raat. Welligt dat de bijen zich in den boom hebben genesteld. Zeker is het dat zich een bijenzwerm bevindt in een hollen boom, die naast, den boom staat, waaraan het nest. bevestigd is.