Het kasteel Rechteren met zijn sombere graauwe muren en zwaren toren ligt voor ons. — Dat is nog een werkelijk kasteel, met een wal, een brug, een ridderzaal en een burgtvronw. Weinig adellijke geslachten in Nederland kunnen zich beroemen, sedert de middeleeuwen ongestoord in het bezit van hunne oude residentiën te zijn gebleven. De meeste kasteelen zijn op andere eigenaars overgegaan; de hedendaagsche adel is meerendeels van jougere dagteekening. Alleen in de uithoeken des lands vindt men nog een spoor van die geweldige magt in den staat, die door de opkomst der steden is vernietigd. In 1233, toen aan Zwolle stadsregten werden gegeven, kwamen vele bewoners van den omtrek zich daar vestigen, om veilig te zijn voor de kasteden van Rechteren, Voorst, Boekhorst en Eerde. De lange weg der beschaving heeft ons van de roofburgten geleid tot de bedelaarsgestichten.