De korte spoortocht van Haarlem naar Zandvoort is wel geschikt om den vreemdeling een denkbeeld te geven van de natuur der Hollandsche duinen. Wellicht heeft hij, uit het waggonraampje ziende, verlangd nader kennis te maken met dit eigenaardig landschap, met die onafzienbare golvende bruin en groen bemoste heuvelreeksen en de jeugdige boschjes, die zij achter haar glooiende ruggen half verbergen. Eenige minuten voorbij het station Overveen breekt het duin plotseling af en zien we links een groen valleitje, door een kronkelende vaart doorsneden en met hoog geboomte in ’t verschiet. Dat is de zanderij achter Elswout, een breede uitgraving in de duinen, begonnen in ’t begin dezer eeuw en voortgezet tot heden. Door die uitgraving zijn massa’s zand naar Haarlem en Amsterdam verplaatst tot demping van grachten en ophooging en verbetering van drasse gronden, en is een vruchtbaar moesland door de eigenaars aangewonnen.