De zaal, waarin op den 1sten Maart l.l. de Académie des Sciences te Parijs zou vergaderen, was reeds vóór den aanvang der zitting vol toehoorders. Zij kwamen om de tweede mededeeling aangaande de inenting tegen de hondsdolheid aan te hooren, welke PASTEUR in deze vereeniging zou doen. Op den dag, waarop de inhoud der mededeeling was opgesteld, was de 350ste patient ingeënt. Daar de belangstelling der toehoorders op eene te zware proef zou zijn gesteld, wanneer hun van alle patienten iets ware medegedeeld, koos PASTEUR eene bepaalde groep, en wel die, welke zich binnen tien dagen tusschen 1 November en 15 December aan zijn laboratorium had aangemeld.