Aan hetzelfde werkje, waaruit onlangs eene schets van de groote belangrijkheid van het bamboes voor de aziatische volken was overgenomen, ontleenen wij nog het volgende. »Ook in Europa heeft men vele malen, en gedeeltelijk met zeer goed gevolg, beproefd het bamboes over te brengen en aan te kweeken; vooral eenige kleinere soorten, uit de omgeving van het Himalayagebergte, uit Japan en uit China afkomstig, en de Arundinaria macrosperma uit Noord-Amerika zijn zeer geschikt om in onze tuinen als sierplanten te dienen, daar zij voortdurend buiten kunnen blijven.