Ongeveer een half jaar geleden bevatten Liebig’s Ann. der Chemie eene mededeeling van EMIL FISCHER en FRANZ PENZOLDT, waarin de gevoeligheid van het reukzintuig voor bepaalde stoffen in cijfers werd uitgedrukt. lieten door een derde persoon 1 G. merkaptan en 1 G. chloorphenol afwegen en in één L. zuiveren alkohol oplossen; dezelfde persoon verdunde van deze oplossing 5 cM³. volgens bepaalde verhoudingen met alkohol en bracht hiervan eindelijk 1 à 3 cM³. in een fleschje aan den eerstgenoemde der twee heeren.