De als edelgesteenten hoog geschatte robijnen en saffieren staan, wat hun scheikundige samenstelling betreft, gelijk met het korund, waaruit aluminium wordt gemaakt, en met het als poets- en slijpmiddel bekende amaril. Evenals deze minder aanzienlijke verwanten bestaan de sierlijke roode kristallen van robijn en de blauwe saffieren hoofdzakelijk uit aluminium en zuurstof. Aluminiumoxyde treedt hierin dus in zeer uiteenloopende gedaante op, evenals de grondstof koolstof hier den kostbaarsten diamant en ginds houtskool vormt, evenals het heldere bergkristal en de nietige zandkorrel beide vormen zijn, waarin zich het oxyde van kiezel vertoont. De vragen , hoe de verschillende vormen eener zelfde verbinding hebben kunnen ontstaan en hoe uit den eenen vorm een andere kan worden verkregen, zijn onlangs, wat aluminiumoxyde betreft, haar beantwoording nader bij gekomen. In beginsel was de mogelijkheid der verandering reeds verscheidene jaren geleden uitgemaakt; FRÉMY en VERNEUIL toonden onlangs aan , dat de uitvoering niet alleen uit een wetenschappelijk oogpunt maar ook in het groot kon worden toegepast.