Tot de spiksplinternieuwe stoffen, die de fransche wetenschap aan de bezoekers der tentoonstelling zal laten zien, behooren eenige stalen van verschillend gekleurde kunstzijde. DE CHARDONNET, die eenige maanden geleden zijne ontdekking bekend maakte, geeft thans uitvoeriger mededeelingen omtrent het produkt, dat met het voorbrengsel der zijdewormen mededingen zal. Hij prijst de hoedanigheden van de kunstzijde; de draad is niet minder sterk dan de draad ruwe zijde, die men na het afhaspelen der cocons verkrijgt, en is sterker dan de natuurlijke zijde, nadat zij gekookt is opdat het lijmachtig bestanddeel wordt weggenomen; wat veêrkracht betreft staan het voortbrengsel der kunst en de natuurlijke zijde met elkander gelijk; de doorsnede van den draad kan gekozen worden in overeenstemming met den graad van buigzaamheid, dien men bij de geweven stof verlangt; wat haar glans betreft, zou kunstzijde haar mededingster overtreffen.