Volgens den franschen reiziger J. DYBOWSKI, die in 1892 den volkstam der Bonjos bezocht, zou bij deze menscheneters het zout geheel onbekend zijn. Met de musulmansche bevolking, wier staten den Tchad begrenzen, hebben zij niet de minste gemeenschap, terwijl europeesche handelsreizigers nog niet tot hen doorgedrongen zijn. In plaats van zout gebruiken zij een mengsel, waarvan chloorkalium het voornaamste bestanddeel is. Van genoemden reiziger leest men in de Compt. rend. van 20 Februari 11. het volgend bericht.