De Conseil d’hygiène publique van het departement van de Seine heeft onlangs het sulphocyaankwik van de zoogenaamde Farao-slangen, de stof, die, na het verbranden, asch in de grilligste vormen achterlaat, op de lijst der vergiftige stoffen geplaatst. ARTHUR GOOD, die eenige gevallen opnoemt, waarbij het inwendig gebruik van sulphocyaankwik geen ernstige gevolgen achterliet maar die toch ook waarschuwt tegen de inademing van de dampen, die het brandende afstaat en tegen de sponsachtige stof, waaruit de asch bestaat, die dus nolens volens het besluit van den Conseil d'hygiène publique moet goedkeuren, geeft, bij deze gelegenheid in La Nature eenige bijzonderheden aangaande de geschiedenis van die stof.