Nadat hier een paar jaar geleden medegedeeld werd, hoe de arbeid van PASTEUR, onder kwaad en onder goed gerucht door hem voortgezet, bekroond was met de stichting van een instituut in een afgelegen gedeelte van Parijs, werden de inentingen tegen de hondsdolheid geregeld voortgezet. Het kwaad gerucht stierf langzamerhand weg. Ook uit ons vaderland werden patiente naar Parijs gestuurd, op last van eene regeering, waarvan één dergleden indertijd het zijn plicht gerekend had zijne stem tegen het verderfelijke van de nieuwe geneeswijze te moeten verheffen. De nieuwsbladen gaven zelden meer berichten over de zaak; ook dit nieuwe heeft zijn glans van nieuwheid verloren. Toch verdient de zaak stellig de algemeene belangstelling en wijzen wij daarom voor eene enkele maal op de uitkomsten, die de wijze van behandeling in het Institut Pasteur opleverde. Dit gebeurt naar aanleiding van het overzicht der gevallen, die in 1890 werden behandeld. De Annales van de inrichting gaven dat overzicht.