De kieviet (Vanellus cristatus) is een levendige vogel. Hij bezoekt deze streken, wanneer men enkele gevallen uitzondert, in het begin van Maart. Zij komen niet in eens, maar opvolgend over. Hij schenkt in het voorjaar en in den voorzomer aan onze lage zeer vlakke landstreken , die zich des winters onder water verschuilen of die het water in een drassigen toestand houdt en die zich des voorjaars met een eentonig groen plantenkleed bedekken, eenige afwisseling. Droogt de voorjaarszon het lage hooiland op, of voeren de sluizen het overtollige water weg, dan verheffen de kleine hoogten, die in deze vlakke alluviëm niet eens 1 decimeter in hoogte met de laagten verschillen , zich het eerst boven water, en deze kiest de kiviet zeer gaarne voor broedplaats uit.