Zonderling moge u wellicht de titel van dit opstel klinken, waarde lezers! Ik durf dan ook een weddingschap met u aangaan, en wel deze: dat wij elkaâr op dit oogenblik misverstaan. Ik geloof te kunnen aannemen dat een groot gedeelte mijner lezers het bekende toiletartikel, genaamd “spons” in de gedachte hebben, maar niet weten wat dat is, en onbekend zjjn met het feit dat er duizende soorten van Sponzen bestaan, en dat verreweg de meesten op de toilettafel nooit verschijnen. Om maar met de deur in het huis te vallen; sponzen zijn dieren; wat men onder sponzen verstaat zijn niets anders dan de overgebleven skeletten, evengoed als bijv. bloedkoraal dat is.