Het is een bekend feit, dat van enkele scheikundige grondstoffen (elementen) vormen kunnen bestaan, die onderling in eigenschappen verschillen. Zoo is, om een voorbeeld te noemen, het hardste lichaam, dat wij kennen, namelijk de prachtig schitterende, kostbare diamant, scheikundig hetzelfde als het uiterst zachte, donker gekleurde graphiet, dat, tot vaste platen samengedrukt, tot potlood verwerkt wordt. Zoo is ook de giftige, gemakkelijk ontbrandbare, geelwitte phosphorus scheikundig hetzelfde lichaam als de roode, niet giftige phosphorus, die eerst bij 260°C. ontvlamt. Men duidt dit verschijnsel aan door de uitdrukking allotropie.