Het volgende wenschen wij nog te voegen bij het over melkkeuring handelend opstel in de twaalfde aflevering, bl. 355, van den vorigen jaargang. Van de vele werktuigen, die tot het keuren van melk aanbevolen worden, is de melk-controleur of pioskoop van Prof. HEEREN zeker wel het eenvoudigste. Deze pioskoop, voor ons land door de H.H. BOEKE en HUIDEKOPER te Groningen in den handel gebracht, bestaat uit een zwart plankje van gevulcaniseerd caoutchouc, en een daarop passend dun glazen plaatje.