HELMHOLTZ zegt in zijne verhandeling over het behoud van arbeidsvermogen: »Das endliche Ziel der theoretischen Naturwissenschaften ist also die letzten unveranderlichen Ursachen der Vorgänge in der Natur aufzufinden.” Hiermede is bedoeld dat het streven dor natuuronderzoekers gericht moet zijn op de verklaring der natuurverschijnselen uit de algemeene eigenschappen der stof, die het wezen der stof bepalen. Wat is ons echter omtrent het wezen der stof bekend? SCHOPENHAUER zeide daaromtrent: