Bij den Heer P. Noordhoff te Groningen is een boekje uitgekomen »Beveiliging tegen bliksemschade” door Dr. D. van Gulik, samengesteld en uitgegeven in opdracht van de Hollandsche maatschappij van wetenschappen te Haarlem. De heer Van Gulik was n. l. door deze maatschappij uitgenoodigd »een grondige studie te maken van de mogelijkheid, weinig kostbare bliksemafleiders aan te leggen, welke een bevredigende mate van beveiliging waarborgen in verband met de ervaringen over het inslaan van den bliksem en met de nieuwere opvattingen omtrent de electrische ontladingsverschijnselen.”