In het jaar 1853 kwamen WIEDEMANN en FRANZ door hun onderzoekingen over het geleidend vermogen der warmte reeds tot het besluit, dat de metalen nagenoeg hetzelfde geleidingsvermogen hebben voor warmte als voor electriciteit. JAEGER en DIESSELHORST gaven in 1899 de volgende tabel voor de verhouding dezer constanten bij 18° en 100° C. ¹) k = geleidingscoëff. voor de warmte, σ = geleidingscoëff. voor electriciteit: (Zie tabel volgende bladz.) De electronentheorie geeft rekenschap van deze merkwaardige betrekking ²), maar zij voert tot het besluit, dat men werkelijk voor alle metalen hetzelfde getal moet krijgen.