Aan de redactie van het Album der Natuur werd toegezonden het »Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution«, uitgekomen in 1906 te Washington. In dit rapport wordt de toestand van deze wetenschappelijke instelling, zooals zij op het oogenblik is, beschreven en tevens bevat het een »general appendix« waarin korte overzichten gegeven zijn van van medewerkers aan het instituut en verhandelingen van een algemeen karakter of over bijzondere onderwerpen, die van belang of waarde zijn voor de talrijke correspondenten van het instituut.