Voor korten tijd is een vertaling verschenen van de »Principien der chemie« van Ostwald. De vertaling kwam bijna te gelijk met het oorspronkelijke werk. Volgens de inleiding is het boek geschreven zoowel voor den leerling als voor den leeraar, maar terecht wordt daarbij gevoegd, dat de leerling eerst eenige chemie geleerd moet hebben, voor hij met dit boek kan beginnen.