Het is een »populaire verhandeling over de nieuwe natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof«. In zijn inleiding schrijft Duncan : »Er zijn in de wereld menschen, die het weten en het niet vertellen, en menschen, die het vertellen en het niet weten. De groote vertolkers HUXLEY, TYNDALL en zoovele anderen zijn dood; en de groote vertolker der toekomst, die de wetenschap aan het volk zal uitleggen moet nog geboren worden.«