Dit deel van het bekende leerboek van BOSSCHA onderscheidt zich van de andere deelen in de eerste plaats door zijn veel grooter volume. Elk der twee stukken van dit deel is grooter dan het 2e deel, dat over de warmte handelt en reeds veel uitgebreider is dan deel I, III en V. Men zal hieruit wel begrijpen, dat het deel over het Licht niet meer valt in het kader van een beknopt leerboek. Het is uitgebreider dan MÜLLER-POUILLET’S bekend leerboek, waarmede het hier en daar veel overeenkomst toont. Vooral is dit het geval op het gebied der lenzen en optische instrumenten, hetgeen ook begrijpelijk is, omdat men uit dezelfde bronnen (CZAPSKI en ABBE) put. Dit deel verschilt ook van de anderen door de litteratuuropgaven, die van hoofdstuk IX af vermeld zijn; zij zijn gegeven, opdat »het Leerboek der Natuurkunde niet alleen een inleiding«, doch ook »opwekking tot verdere studie« zou zijn. De groote uitgebreidheid van het werk laat niet toe hier een volledig overzicht van de behandelde stof te geven. Slechts enkele aanwijzingen mogen volstaan en zullen, hoop ik, den indruk vestigen, dat dit leerboek het uitgebreidste, in onze taal over het licht geschreven, een degelijk en belangrijk werk is.