Bospreken wij thans nog kortelijk eenige bedenkingen door de tegenstanders der abiogenesis tegen de proeven van BASTIAN en HUIZINGA ingebracht. WM. ROBERTS bracht tegen de door BASTIAN en SANDERSON gemeenschappelijk verrichte proeven in, dat, bij het wegnemen der retorten van de vlam om ze toe te smelten, de retorten af koelen, waardoor de kiemen bevattende buitenlucht gelegenheid heeft nog vóór het dichtsmelten der retorten in te dringen. Tot wederlegging van dit bezwaar onderwierp SANDERSON de retorten en hun inhoud na het dichtsmelten nogmaals aan de kookhitte en kreeg even positieve resultaten als vroeger.