De verzameling van voorwerpen voor Natuurlijke Historie der Zaandamsche Hoogere Burgerschool werd onlangs, door schenking, verrijkt met een zeer merkwaardig stuk hout, of liever met eenige aan elkander passende stukken, die oorspronkelijk een geheel vormden. Het is een heiblok uit een oliemolen, van beukenhout, 30 cM. hoog bij 15 en 125, waaraan uitwendig niets merkwaardigs is te zien. Het merkwaardige is juist gelegen in de wijze waarop dit blok door het menigvuldige stampen is gespleten en in hetgeen men op de breuk waarneemt. Ter hoogte van negen centimeters boven het grondvlak neemt men namelijk, loodrecht op de richting der vezels, eene vrij diepe scheur waar (5 centimeters).