Reeds bij de ouden was de luchtspiegeling bekend , want DIODORUS van Sicilië, die ten tijde van AUGUSTUS leefde, geeft van dit verschijnsel een beschrijving. Over het algemeen werden in dien tijd, o. a. door POMPONIUS MELA en PLINIUS, de luchtspiegelingen als spookverschijningen beschouwd. In den Koran wordt het verschijnsel onder den naam van Serab vermeld. Eeuwen moesten nog voorbijgaan, voor men in staat was, een eenigzins houdbare verklaring van het verschijnsel te geven. Vooral stuitte men op de moeilijkheid om in de fantastische beschrijvingen der waarnemers do waarheid van het verdichte te scheiden. Latere waarnemingen hebben de vroegere moeten bevestigen en zij hebben aangetoond, dat veel wat men eerst voor een verdichtsel hield, werkelijk gebeuren kon.