Dit verschijnsel is weinig bekend en vertoont zich aan de kustplaatsen , even nadat de zon is ondergegaan, in den vorm van een vertikaal blauwgroen lichtkolommetje, hetwelk zich boven de zon bevindt. Voor de gasten der Oost-pruisische zeebaden zal het geen ongewoon verschijnsel zijn. Vroeger meende men, dat de laatste stralen der zon blauwachtig gekleurd werden, doordat zij door de koppen van een of meer golven waren gegaan, daar toch de werkelijke kleur van het water blauw is. Door een waarneming, welke C. LANGE te Warmicken bij Rauschen aan de Oostzee toevallig kon verrichten, werd de onjuistheid dezer verklaring aangetoond. Betrekkelijk kort voor zonsondergang was de zon door een smalle wolkenstreep in twee deelen verdeeld en toen het bovenste deel van de zon achter de wolk verdween, vertoonde zich het blauwe vlammetje.