Wanneer de lucht met helder verlichte cirricumuliwolken bedekt is, ziet men somtijds de randen en de meest verlichte deelen zacht gekleurd, overeenkomende met perlemoer, waarbij rozenrood en groen het duidelijkst zijn. Gewoonlijk zijn de kleuren in onregelmatige vlekken verspreid; somtijds vormen zij om de dichtere deelen der wolken een regelmatige franje, waarin de verschillende kleuren in strepen, die den rand der wolken volgen, gerangschikt zijn. G. JOHNSTONE STONEY ¹ heeft getracht een verklaring van dit verschijnsel te geven, welke ik hier zal laten volgen, hoewel de mogelijkheid bestaat, dat zij niet geheel juist is.