Aan de »Kais. Kön Central-Anstalt für Meteorologie” te Weenen, werd het laatst des vorigen jaars de onderstaande interessante mededeeling ontvangen van den heer max STEPISCHENEGG, civiel-ingenieur te Sunja in Kroatie. »Eenigen tijd geleden bezocht ik een mijner familieleden, n.l. den burgemeester ALBERT STIGER te Windisch-Freistritz in Beneden-Stiermarken. De heer STIGER is o. a. ook de bezitter van uitgestrekte wijngaarden in de als het gunstigst voor den wijnbouw bekende gedeelten van den Schraitzberg en wel langs de zuidelijke glooiing van het Bachergebergte.