De meeste reizigers, die gedurende de zomermaanden een bezoek aan de oevers van den Rijn en den Moezel brengen, gaan onwillekeurig eene landstreek voorbij, die, zoowel door hare natuurschoonheid als door hare belangrijkheid op geologisch gebied, een bezoek overwaardig is. Ik bedoel het vulkanische Eifelgebergte. Het meerendeel onzer lezers zal er wel eens van gehoord hebben, als van een gebergte, dat ten Westen van den Rijn, tusschen de rivieren de Ahr en de Moezel gelegen is.