Wie heeft bij de aanschouwing van een parel zich niet somtijds de vraag gesteld: welke is de oorsprong van dit onvergelijkelijk natuurvoortbrengsel, dat in schoonheid met de heerlijkste edelgesteenten wedijveren kan? Hoe velen worden er echter gevonden, wier kennis hieromtrent niet verder reikt, dan de namen der dieren te kunnen noemen, die ons dit onschatbaar product opleveren. De volgende bladzijden zullen den lezers van het Album daarom, naar ik hoop, niet onwelkom zijn.