Konden de lozers van het Album der Natuur in de achtste aflevering van den laatsten jaargang van dat tijdschrift kennis maken met fluitende echo’s, wellicht wekt het hunne belangstelling te vernemen dat er ook echo’s gevonden worden, die, al naar de omstandigheden, een toon teruggeven, hooger en lager dan de waarnemer verwacht te hooren. Mijne kennismaking met een dergelijke echo vond onder de volgende omstandigheden plaats.