De vroegere berichten ¹ over de reusachtige grootte, welke sommige boomen bereiken, zijn wel eens betwijfeld. Onlangs echter zijn zij weder bevestigd. Volgens een bericht toch van André (in de Revue horticole 1871, p. 487), heeft men bij Visalia, in Zuid-Kalifornie, eene Wellingtonia (Sequioa) gigantea gevonden, welks stam aan den voet een middellijn had van 40 voeten en 4 duimen engelsche maat (12,24 meters). In Cincinnati heeft men van Maripoza, bij gedeelten genommerd, aangevoerd op drie reusachtige wagens en later weder in elkander gezet, een stuk van zulk een stam 14 voeten hoog en 76 voeten in omtrek aan den voet metende.