De apen der oude wereld kunnen verdeeld worden in vier natuurlijke familien, te weten 1) de Anthropomorphen, 2) de Semnopitheken of Slankapen, 3) de Cercopithelcen of Meerkatten en 4) de Cynocephalen, Bavianen of Hondskopapen. Het zou mij te ver voeren, wanneer ik wilde stilstaan bij de voornaamste geslachten van elk dezer familien; ik ga daarom liever de drie laatstgenoemde geheel met stilzwijgen voorbij, ten einde de Anthropomorphen iets meer van nabij te kunnen beschouwen.