In de eerste dagen van Maart 1886 meldden de dagbladen, dat op onderscheidene plaatsen van ons land de eerste ooievaars waren aangekomen. Zoo te Valkenburg (Limburg), Nuland (Noord-Brabant), Ameide (Utrecht), Vianen (Zuid-Holland), Beverwijk en Heemstede (Noord-Holland), Wijhe (Overijssel) en Bolsward (Friesland). Bij onderzoek is ons gebleken , dat de eerste te Wijhe reeds den 27 Februari werd waargenomen, maar dat de overigen den 28 dier maand, en wel in den namiddag, zijn aangekomen. Die te Ameide werd een paar dagen later door een tweeden gevolgd , en den 6en Maart verscheen er een te Soest (Utrecht), den 7en een te Kaag en een te Valkenburg (Zuid-Holland.)