Het najaar schenkt ons gewoonlijk enkele van die schoone dagen, die ons weder in den zomer verplaatsen en bovendien een bijzonder aangenaam en opgewekt gevoel bij ons te weeg brengen. De nacht was beider en vrij koel. Vroeg in den morgen hing er een dunne nevel en was alles met dauw bedekt, maar de nog krachtige stralen der zon hebben dien spoedig doen verdwijnen. Zij verwarmden den dampkring, en de nevel veranderde in waterdamp.