Eene andere, oude meening is, dat de spin in staat is een draad uit hare spintepels te schieten en dien een verwijderd punt te doen bereiken. ARISTOTELES¹ zeide daarvan: »De spinnen schieten hare draden »met dezelfde kracht uit als het stekelvarken. Beide verschillen slechts »daarin, dat de pennen van het lichaam van het stekelvarken ge»scheiden en ver daarvan verwijderd worden, de draden van de spin »daarentegen, al worden zij nog zoo lang uitgetrokken, altijd aan »het lichaam blijven hangen en, als de stralen der zon, daar uit»schieten. Ook schiet zij niet altijd slechts éénen draad, zooals men »vroeger geloofde, uit baar achterlijf, maar dikwijls vele enkele, die »tegelijk, als de blinkende stralen eener komeet, uitstralen.”