Jaarlijks worden van uit Frankrijk tegen Kerstmis deze plantjes in groote hoeveelheden zoowel naar Engeland als naar ons vaderland verzonden , om daar te worden verkocht. De mistletoe der Engelschen is, met de hulst, de heilige plant van het Kerstfeest. Allerlei oude herinneringen zijn aan haar verbonden , allerlei oude, soms zeer verleidelijke gebruiken door haar bewaard gebleven en gewettigd. Bij ons is dit gebruik minder heerschend, ofschoon toch ook in de groote steden tegen Kerstmis niet onaanzienlijke hoeveelheden worden aangevoerd en verkocht. De plant heet bij ons maretakken, mistel en vogellijm (Viscum album) , maar het zou mij niet verbazen als zij bij vele der koopers meer onder den engelschen naam van mistletoe bekend was. Wat is mistletoe?