Van de stinkende Gouwe ( Chelidonium majus), dit algemeene, om de gouden bloemen en het oranjegele melksap zoo wel bekende onkruid, komt in tuinen niet zelden een vorm met veel fijner in slippen verdeelde bladeren voor. Bloeit deze, zoo ziet men dat het kenmerk der bladeren zich in de bloembladeren herhaalt, dat ook deze in fijne slippen verdeeld zijn. Zulk eene herhaling is trouwens ook bij geheel andere planten waargenomen, b.v. bij de fijnslippige braambes ( Rubus fruticosus laciniatus). De fijnslippige Gouwe wordt nu eens als variëteit van de gewone soort, Chelidonium majus laciniatum genoemd, dan weer voor een afzonderlijke soort gehouden en Chelidonium laciniatum MILLER geheeten.