In den laatsten tijd komen gedroogde bouquetten in den handel, die in frischheid, groene kleur der bladeren, kleur en geur der rozen en rozenknoppen verrassend sterk op levende bouquetten gelijken. Ik bezit er eene, die, rondom licht- en donkerroods en gele rozen, voornamelijk uit varenbladen en wintergroen bestaat. Achteraan de grovere Pteris-bladeren, vooraan de fijne wigvormige blaadjes van bet Venus-haar van hulst en (Adiantum), een takje Selaginella, terwijl bladeren Mahonia het overige der ruimte aanvullen. Harde en zeer tengere bladeren, gemakkelijk te drogen en licht verschrompelende soorten zijn hier bijeen. De Mahonia's in herfstkleur, het Venus-haar sappig van groen. De kunst is dus, zooals men ziet, weer een belangrijke schrede voorwaarts gegaan.