Rijpe aardbeziën vóór half Maart! Eén gulden voor de vijf à tien aardbeziën, en planten in potten, met bloempjes en een paar rijpe vruchten voor een halven dollar het stuk! Ziedaar iets om van te watertanden, zoowel voor den liefhebber, die de kosten niet behoeft te ontzien, als voor den kweeker. Maar het is voorloopig nog slechts een voorproefje, of juister gezegd een proef, in hoeverre op deze wijze iets nuttigs zou zijn tot stand te brengen. Deze proef is genomen in het Agricultural Experiment Station van de Cornell üniversity te Ithaca in den staat New-York.