Hetzelfde denkbeeld sprak DARWIN uit in zijn bekende stelling, dat geen twee individuën eener zelfde soort aan elkander gelijk zijn. Wel mag dus deze grondstelling van de leer der erfelijkheid, deze overal en in alle eigenschappen wederkeerende ongelijkheid der individuën als algemeen bekend en als algemeen erkend worden beschouwd.