Een kunstmatig veen, of liever veentje, want de proef, die ik bedoel, heeft slechts de grootte van een gewoon groot bloemperk. Het is een proef, die dit jaar voor het eerst in den Hortus Botanicus te Amsterdam is genomen, en die, te oordeelen naar de groote belangstelling die zij bij leerlingen en bezoekers vond, aanvankelijk als welgeslaagd mag worden beschouwd.