Reeds de Romeinen kenden de bieten en gebruikten ze als groente, wel de bladeren als ook de wortels. Zij onderscheidden een roode soort en eene met wit vleesch; het blijkt echter niet, of zij zij kweekten, dan wel aleen in het wild verzamelden. De bieten komen namelijk, ook heden ten dage nog, in Italie vrij ook in het wild voor. Het zijn kustplanten, zooals trouwens bij ons een aantal soorten van dezelfde familie kustplanten zijn. Zij behooren tot de Melden of Chenopodiaceeën, waarvan bij ons vooral de zeekraal (Salicornia herbacea) algemeen langs kleiachtige zeekusten groeit, en om haar gelede, vleezige, zeer (Salicornia herbacea) saprijke stengels wordt verzameld om als groente genuttigd te worden.