Onder de verschijnselen, die aan planten en dieren gemeenschappelijk zijn, begint de narcose of bedwelming meer en meer de aandacht te trekken. Want het schijnt dat de bedwelming als een gedeeltelijke vergiftiging of als een begin daarvan kan worden beschouwd, zoodat in de studie der narcotische processen een bron voor de verklaring van de werking van vergiften, en tevens van vele pharmaceutisch en medisch belangrijke stoffen zal kunnen worden gevonden. De werking van deze stolfen hangt in het algemeen in de eerste plaats af van haar vermogen, om min of meer gemakkelijk in het levend protoplasma binnen te dringen en zich daarin op te hoopen. Want stoffen die niet of zoo goed als niet binnendringen, zullen, afgezien van wateronttrekkende werkingen bij te hooge concentratie, in het algemeen wel neutraal en onschadelijk zijn.