Drie boeken, die het eigenlijk overbodig is aan te bevelen; waarvan het eigenlijk voldoende is, alleen de titels af te drukken. Vooral de beide eersten; zij sluiten zich zoo nauw bij de bekende werken van dezelfde schrijvers aan, dat de lezer reeds bij voorbaat weet wat hij te verwachten heeft. HEUKELS’S Geïllustreerde Schoolflora is HEUKELS’S bekende Flora, doch door afbeeldingen opgeluisterd. Men zou het een luxe-editie kunnen noemen. In hetzelfde formaat, maar iets breeder en iets dikker, omvat het denzelfden tekst, bijgewerkt als in de acht niet-geïllustreerde uitgaven telkens het geval is geweest en op 700 blz. van bijna 1600 figuren voorzien. Dat is ongeveer één voor elke beschreven plantensoort. Het determineeren van planten bereikt daarmede wel de uiterste grenzen van gemakkelijkheid.